Použití

Hlavním krédem MPLA je jednoduchost.

Proto zvolila aplikaci mobilních plateb, neboť je jednoduchá, rychlá, akcentuje současný stav technologií a touhy společnosti po využití funkčnosti, kterou technologie nabízí.

POUŽITÍ APLIKACE PRO PLACENÍ V ZÓNÁCH PLACENÉHO STÁNÍ

Zadejte do internetového prohlížeče adresu MPLA.CZ a vyberte záložku PLATBY NA ULICI
Zadejte kód parkovacího úseku, který je umístněn na dopravní značce, nebo na parkovacím automatu. Využít můžete i GPS zaměření, které zobrazí nejbližší parkovací úseky.
Zadejte registrační značku vozidla. Do aplikace je možné uložit až 3 registrační značky.
Z nabídky vyberte délku parkování a způsob platby. Použít můžete platební karty VISA, MasterCard, nebo palivovou kartu CCS. Údaje o platební kartě se zašifrují do vašeho zařízení.
Zadejte bezpečnostní heslo pro potvrzení platby. Potvrzením platby se obratem odešle na váš email daňový doklad.
Zaplaceno.